Ren je lekker/ Victor Plomp – Runningtherapie/advies

 

Ren je lekker is een handelsnaam van eenmanszaak Victor Plomp

in de onderstaande tekst staat Ren je lekker ook voor Victor Plomp, als ook voor trainers die trainingen/cursussen verzorgen onder de noemer Victor Plomp/ Ren je Lekker.

Deelnemer staat voor deelnemer, dan wel deelneemster; die persoon, die een cursus, begeleiding of training volgt bij Ren je Lekker/Victor Plomp.

 

 

Algemeen/

trainingen en cursussen

 

 

 

 

Geldzaken

 

 

Privacy/klachten

 

 

Tenslotte:

Ren je lekker zal nooit en te nimmer de intentie hebben iemand een oor aan naaien, dan wel met opzet schaden. Ren je lekker verwacht deze houding ook van anderen.

 

 

 

Disclaimer website/drukwerk

Ren je lekker heeft deze website en ons drukwerk met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin kan de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten en verstrekken en kunnen de website en de server(s), die de website toegankelijk maken, virussen en – andere – schadeveroorzakende programmatuur bevatten. Ren je lekker is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de website, noch voor het bestaan van virussen en/of – andere – schadeveroorzakende programmatuur ten behoeve van de website, noch voor (ander) schadeveroorzakende gebruik van de website.

Ook zijn aan deze website door middel van links websites van anderen verbonden, om aanvullende informatie te verstrekken. Ren je lekker is niet verantwoordelijk voor de informatie van de op deze wijze met haar website verbonden websites.

Het bezoeken van deze website wordt beheerst door Nederlands recht. Op ieder aanbod op deze website, en iedere door, uit of via de website met Ren je lekker voortvloeiende overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Ren je lekker van toepassing. Ren je lekker is een eenmanszaak. Op alle diensten en/of (andere) werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van ren je lekker. van toepassing. Hierin is ook een beperking van aansprakelijkheid opgenomen. Deze voorwaarden zijn gratis opvraagbaar bij Ren je lekker . Ren je lekker heeft het recht om de voorwaarden in deze disclaimer geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Van deze disclaimer afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend nadat deze schriftelijk door de gebruiker zijn aanvaard.

Copyrights

Op deze website berust copyright ©. Alle rechten zijn voorbehouden aan Renjelekker.nl. Afzonderlijke documenten kunnen verschillende copyright vermeldingen en/of juridische mededelingen bevatten.