Beginnen

Een cursus runningtherapie duurt  12 weken. Iedere week zijn er drie trainingen die tussen de 30 en 60 minuten duren. De trainingen worden deels zelf en deels onder begeleiding uitgevoerd.

Er zijn mogelijkheden om aan te sluiten bij kleine groepjes of te kiezen voor individuele begeleiding. Een cursus geeft pas echt resultaat als er gedurende 12 weken, driemaal per week wordt getraind. De runningtherapeut is voor de begeleiding en motivatie.

Er kan op elk moment en in overleg begonnen worden met een cursus.

Voorafgaand aan de cursus worden er tijdens een kennismakingsgesprek een plan en trainingsafspraken gemaakt. Aan de hand van vragenlijsten voor en na de cursus en tussentijdse evaluaties wordt de samenwerking en voortgang bekeken.

Runningtherapie is maatwerk. Elke cursist krijgt begeleiding op individuele basis. Ook cursisten die (al) trainen in een groep krijgen een op het individu aangepast schema. Een trainingsprogramma is aanpasbaar zonder de doelstelling op lange termijn uit het oog te verliezen. Per e-mail of eventueel telefonisch is er ondersteuning en advies over het te volgen traject.

kosten

email